CV-Talk

Radio-Tradio_logo.jpg

Välkommen till Radio Tradio

och

CV-Talk

 

Här hjälper vi dig med ditt talande CV

 

En inspelad röst

ger många fördelar

 

- Lyssnaren bildar sin första egna

 

hörbara uppfattning om

 

personen bakom rösten

- Lyssnaren upptas inte av läsandet

 

- Lyssnaren kan göra annat under tiden

- Lyssnaren sparar tid

-Talaren kan redigera sitt CV-Talk

 

- Talaren kan anpassa sitt tonläge

- Talaren kan skräddarsy orden

- När Lyssnaren och Talaren möts

 uppstår ljuva toner

Lyssna själv så får du ”se” ;-)

IntervYou_ljud